Om Global Impact Jam

8-9 November, 2019 | Agora, Linköping, Sweden
Global Impact Jam är ett Creaton för en bättre värld. Tillsammans med talanger från olika delar av Sverige skapar du nya lösningar för framtiden. Under 48 timmar fokuserar vi på FNs Globala hållbarhetsmål och hur tillsammans kan ta ansvar för framtiden.
Anmäl ditt intresse

Ett event för Öppen innovation

Global Impact Jam är ett event för Öppen innovation genom sammskapande. Eventet arbetar med FNs 17 Globala Hållbarbetsmål för att bidra till en mer hållbar värld där jämställdhet och mångfalt står i centrum. I år samarbetar vi med Polisen och Länsstyrelsen i Östergötland som har utvecklat ett antal utmaningar som rör våld i nära relationer. Under 48 timmar arbetar 20 talanger med att ta fram nya lösningar som kombinerar vår vision om samhället och ny teknik för att ta fram ny innovationer och lösningar för samhället.

Divi Meetups Held

Sponsors

Attendees

Divi Meetups Held

Utmaningen: våld i nära relationer

Årets Global Impact Jam genomförs i samverkan med Polismyndigheten och Länsstyrelsen i Östergötland. Utmaningen är: Hur kan vi med hjälp av tekniska lösningar (ex. IoT, sensoer, big data, visualisering, AI) öka kännedom om, upptäcka, larma om och bekämpa våld i nära relationer.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Både män och kvinnor utsätts för våld, det vanligaste är dock att kvinnor utsätts för våld i nära relationer och att våldet utövas av en manlig partner eller före detta partner. Kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Den utsattas nära relation/ känslomässiga band till förövaren försvårar möjligheten till motstånd, uppbrott och anmälan. Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsgrupper, sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad (dit utomstående sällan har tillträde till) och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår. De psykiska övergreppen (kränkningar, kontroll, isolering, psykologisk nedbrytning, utövning av makt genom att skrämma och hota om att skada) är svårast att hantera både känslomässigt och rent bevismässigt. Många i den situationen skuldbelägger sig själva och vill/vågar inte anmäla brott.  Ofta finns dock mönster, tecken och även digitala spår som med rätt kunskap och paketering skulle kunna gör det möjligt för samhället (myndigheter, arbetsgivare, kollegor, grannar, närstående och anhöriga) att få kännedom om, upptäcka, larma om, stötta och bekämpa våld i nära relationer.

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är en del av regeringens jämställdhetspolitik och kopplad till jämställdhetsmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Våld i nära relationer är klassat som ett folkhälsoproblem av världshälsoorganisationen WHO.

MÅLET FÖR REGERINGENS JÄMSTÄLLDHETSPOLITIK Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. Den nationella strategins fyra målsättningar är:

 1. ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
 2. förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn
 3. effektivare brottsbekämpning
 4. förbättrad kunskap och metodutveckling.

 

Det globala mål vi i år adresserar är nummer 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor

Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

5.B Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik

Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

Vem kan vara en del av Global Impact Jam?

Under Global Impact Jam vill vi låtar en mängd olika kompetenser delta i arbetet. Vi vet att team som präglas av mångfald och en rad olika perspektiv genererar bäst resultat. Deltagarna arbetar tillsammans och inspirerar och lär varandra utifrån deras respektive utgångspunkter. Den här gången letar vi bland annat efter kompetens inom dessa områden:
 • IT ingenjörer och utvecklare
 • Jämställdhet
 • Gamification
 • Design Thinking
 • Strategiskt arbete kopplat till utmaningen
 • Utredare
 • Handläggare
 • Fastighetsförvaltning/utveckling
 • AI / Machine Learning
 • Social entreprenör
 • Jurist
 • Kriminologi
 • Socionom
 • Volontär inom Kvinnojour/tjejjour

Eventet arrangeras 8-9 November på Agora i Linköping.

Friday: Kickoff, lära känna varandra och bli introduceras till utmaningen.
Lördag: Jobb jobb jobb med att ta fram lösningar. Dagen avslutas med att deltagarna presenterar sina idéer.

Intresserad? Vill du veta mer? Frågor? Hör av dig!

Videos From Past Events

Global Impact Jam Downloads

Spread the word